Raportin tiedot
Raportti julkaistaan käsittelyn jälkeen kyseisen hankkeen omalla hankesivulla.