Eiran musiikkiopisto - Lasten ja nuorten musiikkiharrastuksen turvaaminen

kolme pientä tyttöä soittavat huilua

Hankkeen raportti

Hanke toteutui hyvin ja tiedotuksen myötä tietoisuus musiikkiopistosta ja sen eri opintomuodoista levisi. Saimme rahalahjoitusten lisäksi myös soitinlahjoituksina elektroakustisen Martin kitaran, kornetin, djembe-rummun ja bongo cajonin. Nämä tulevat oppilaiden käyttöön.

Miten Kulttuurilahjahanke auttoi toteutuksessa?

Hanke mahdollisti uusien Soitinkaruselliryhmien perustamisen lukuvuonna 2023-2024. Soitinkaruselli on ryhmäopetusmuoto, jossa tutustutaan vuoden aikana neljän eri soittimen soittamiseen. Opintoihin kuuluvat lainasoittimet.

Hankkeen esittely

Hankkeesta vastaa Eiran Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n johtokunta ja rehtori Kristiina Jääskeläinen. Hankkeella haetaan rahallista tukea toiminta-alueen vauvojen, lasten ja nuorten musiikkiharrastuksen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Olemme opistossa nähneet läheltä, miten musiikki eheyttää, tuo iloa lasten ja nuorten elämään sekä vahvistaa itsetuntoa. Musiikki tukee tutkitusti aivotoimintaa, kielellisten ja kognitiivisten taitojen kehittymistä sekä luo yhteisöllisyyttä, joka osaltaan vaikuttaa elämän kokemisen merkitykselliseksi.

Osallistumme yhteiskuntamme tulevaisuuden rakennustyöhön lisäämällä ja kehittämällä opistomme yksilö- ja ryhmätoimintaa eri soitinkokoonpanoissa. Kasvavat toimintakustannukset aiheuttavat korotuspaineita lukukausimaksuihin. Perheiden merkittävän elinkustannusten nousun myötä on vaara, että maksujen huomattavat korotukset merkitsisivät musiikkiharrastuksen loppumista. Ryhmäopinnoissa maksut voidaan pitää yksilötuntia alhaisempana. Opintoihin sisältyvät lainasoittimet mahdollistavat soittoharrastuksen monelle ilman kallista soitinhankintaa.

Työryhmän esittely

Eiran musiikkiopisto on toiminut Helsingin; Eiran, Punavuoren, Kaartinkaupungin, Ullanlinnan ja Kaivopuiston alueella 40 vuotta. Opistossa on oppilaita n. 400, joista pääosa on alle 19v ja muskarilaisia n. 100. Eri instrumentteja on valikoimassa 12. Opettajia on 23, joista päätoimisia on 4.

Musiikkileikkikoulun, yksilö- ja ryhmäopetuksen lisäksi Eiran musiikkiopisto toteuttaa musiikkiteatteriesityksiä, konsertteja ja tapahtumia, joissa oppilaat pääsevät käyttämään oppimiaan taitoja yhdessä muiden oppilaiden kanssa.


Lahjoituksia 18

Kerätty (min. 1500 €)
Tavoite
2850 € 20000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.