Mahdollistetaan yhdessä Kulttuurikellarin pitkäjänteinen toiminta

Hankkeen esittely

Savonlinnan Kulttuurikellari tarjoaa lukuisille kulttuuritoimijoille puitteet tapahtumien järjestämiseen kaupungin keskustassa. Voidaksemme varmistaa toimintamme jatkuvuuden ja suunnitella sitä pitkäjänteisesti, on Kellarilla tehtävä kolme remonttia. Niiden tarkoituksena on taata esteetön kulku saliin, korjata puutteellista ilmanvaihtoa sekä parantaa asuintalon alakerrassa sijaitsevan tilan äänieristystä. Haluamme taata koronarajoitusten päätyttyä kaikille Kellarin käyttäjille elämyksellisen, mutta myös turvallisen kulttuurikokemuksen ja huomioida lähiympäristön asukkaat.
Kutsumme Kulttuurilahjan kautta mukaan yhteistyöhön ihmisiä ja tahoja, jotka haluavat olla mukana takaamassa Savonlinnan oman kulttuuri-innovaation – Kulttuurikellarin toiminnan jatkuvuuden.
Remontit touko-kesäkuussa 2021:
-Kulttuurikellarin saliin luodaan esteetön kulku invahissin avulla
-Kulttuurikellarin salin äänieristystä parannetaan
-Kulttuurikellarin salin puutteellinen ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan

Työryhmän esittely

Savonlinnan Kulttuurikellari ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut, voittoa tavoittelematon yhdistys. Sen tarkoituksena on koota yhteen henkilöitä ja tahoja, jotka ovat kiinnostuneita yhteisöllisen kulttuuritoiminnan kehittämisestä Savonlinnassa. Tarkoituksen toteuttamiseksi Savonlinnan Kulttuurikellari ry ylläpitää vuokraamaansa ja kunnostamaansa monitoimisalia.
Yhdistyksen tavoitteena on edistää eri kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia ja luoda edellytyksiä niiden yhteistyölle. Pyrkimyksenä on mahdollistaa kaikenlaisen kulttuurin esiintulo sekä luoda yhteisöllisyyttä ja uusia toimintamalleja. Kohderyhmänä ja käyttäjinä ovat taiteen ammattilaiset ja yhdistykset, oppilaitokset, seurakunnat ja muut yhteisöt sekä yksityishenkilöt. Yhdistyksen hallituksessa on jäseniä useasta aktiivisesti toimivasta kulttuuriyhdistyksestä.
Vajaan kolmen toimintavuoden jälkeen Kulttuurikellari on osoittanut tarpeellisuutensa ja vakiinnuttanut asemansa toimivana ja viihtyisänä matalan kynnyksen kulttuuritilana, jossa kuka tahansa voi järjestää tilaisuuksia. Kulttuurikellarista on muodostunut yhteisöllinen, elävä ja viihtyisä kohtauspaikka niin paikallisille kuin kauempaakin tuleville kulttuuritoimijoille ja kulttuurin ystäville.


Lahjoituksia 222

Kerätty (min. 5000 €)
Tavoite
14310 € 20000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.