Jake Russelson - satuja tunne- ja läsnäolotaidoista

Hankkeen esittely

Jake Russelson satujen avulla harjoitellaan keskittymistä, rauhoittumista ja kuuntelemista.
Vastapainona tämän päivän ärsyketulvalle sadut opettavat ja avaavat keskusteluita läsnäoloon, nykyhetkessä elämiseen.

Satujen avulla päästään tunnistamaan ja kehittämään omia tunne- ja läsnäolon taitoja.
Taitojen karttumisella lisätään mm. kykyä säännellä tunteita ja ajatuksia, positiivisia tunteita, hyvinvointia ja elämäniloa sekä parannetaan vuorovaikutustaitoja.

Sadut on tarkoitettu lapsille mutta niistä ammentaa oivalluksia myös aikuiset. Parhaimmillaan sadut antavat aikuisille intoa lisätä yhteisiä luku- ja kuunteluhetkiä lasten kanssa.

Jake Russelson sadut (ainakin 8 eri tarinaa) julkaistaan blogipohjalla tekstinä ja videona. Lisäksi perustetaan instagram-ja facebook-sivusto sekä youtubekanava. Kuuntelijoita tavoitetaan monin eri keinoin ja niistä vinkataan omien somekanavien lisäksi eri lapsiasiainjärjestöjen kautta tavoitellen yhteistyötä ja laajaa levikkiä.

Työryhmän esittely

Tarinoiden kirjoittajana toimii Raija Haapoja ja kuvittajana Isa Nikkari. Tunne- ja läsnäolotaitoihin perustuvan satukirjan julkaiseminen on ollut kauan äidin ja tyttären mielessä ja kulttuurilahjan avulla voimme ilahduttaa saduilla lapsia ja heidän perheitään. Videotarinat ja äänikirjat ovat oiva tapa järjestää yhteisiä vanhempien ja lasten hetkiä ja lisätä lukuintoa.


Lahjoituksia 2

Kerätty (min. 500 €)
Tavoite
35 € 3500 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.