Kulttuurikoti Salmela - luova tila

Hankkeen esittely

Hankkeen aikana avataan yleisölle Kulttuurikoti Salmela – luova tila Iin Huoviskylässä. Hanke on kunnianosoitus pohjoisessa vaikuttaneelle kuvataiteilija Eero Pellervo Salmelle, jonka syntymästä tuli elokuussa 2022 kuluneeksi 100 vuotta.

Salmelassa voi tutustua Salmen tuotantoon, missä toistuvat etenkin maalaismaisemat latoineen, kaupunkimiljööt, henkilökuvat sekä asetelmat. Hankkeen aikana teokset luetteloidaan, kunnostetaan sekä osa pingoitetaan ja kehystetään. Salmen töiden lisäksi talosta löytyy mm. Juho Rissasen, Juhani Hakalahden, Erkki Tantun ja Kimmo Pyykön töitä. Salmelassa on paljon myös muuta kulttuuriarvokasta materiaalia, joka on tarkoitus tuoda esille.

Salmelaa tullaan tasaisesti kehittämään ja askelmerkit on nyt laadittu kohti vuotta 2026, jolloin Oulu toimii Euroopan kulttuuripääkaupunkina. Hanke tulee tukemaan sekä lisäämään alueellista kulttuuritarjontaa sekä kulttuurillista tasa-arvoa ja tuo omalta osaltaan esille pohjoista ulottuvuutta. Salmela on mukana kehittämässä kahden muun tahon kanssa Meren ja neljän joen kulttuurimatkailureitti- hanketta, joka on osa Oulu2026:ta.

Salmela hakee myös yhteistyökumppaniksi eurooppalaisia kulttuurialan toimijoita. Alustava sopimus on jazzkokoonpanojen Berlin Trio ja Stockholm Trion kanssa. Bändit ovat mukana Salmelan avajaisissa keväällä 2023.

Salmela tulee tarjoamaan kävijöilleen myös osallistavaa toimintaa, missä kävijä ja eri taiteilijat voivat kohdata toisensa. Salmela järjestää mm. eri teemasisältöisiä audiokävelyjä lähiympäristössä. Pitkän aikavälin tavoitteena on kulttuurihyvinvoinnin lisääminen viemällä virtuaalisesti taidetta erilaisiin palvelutaloihin. Myös Iin ulkopuolelle.

Uskomme, että Salmela tulee elävöittämään Iin asemanseudun elämää. Salmela elää hyvin vahvasti nykyajassa, mutta kantaa mukanaan paljon kulttuuriperintöä, jota halutaan säilyttää ja siirtää jälkipolville. Tässä tärkeänä yhteistyötahoina ovat mm. paikalliset koulut. Paikallishistoria- ja kulttuuri sekä erilaiset tarinat kylästä, Iistä ja maailmalta lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä ymmärrystä muita kohtaan.

Talo tulee olemaan kävijöille sekä toimijoille fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti mahdollisimman turvallinen. Tavoitteena on esteettömyyden ja saavutettavuuden lisääminen. Taulut, kirjat, kauniit esineet, valoisa tila, vintin viehättävät majoitustilat, toimiva piha ja maalaisympäristö muodostavat kokonaisuuden. Siihen lisättynä rento, mukava ja kodikas tunnelma luovat Salmelasta kulttuurillisen levähdyspaikan.

Työryhmän esittely

Annamari Salmi-Vilhunen on helsinkiläinen, mutta asuu osan ajastaan Iissä, pohjoisessa. Hän sai itse varttua kulttuuriperheessä. Isä oli kuvataiteilija. Taide onkin ollut aina hänen elämässään yksi tärkeimmistä voimavaroista. Annamari haluaa osaltaan tuoda kulttuurin, taiteen osaksi ihmisten hyvinvointia ja elämää Iin Salmelassa. Tämä on loppuelämän hanke.


Lahjoituksia 11

Kerätty (min. 5000 €)
Tavoite
420 € 10000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.