Lahjoitus Kansan Sivistysrahastolle, suomalaisen luovuuden tukemiseen

Hankkeen esittely

Eikö hankkeiden joukosta löytynyt juuri sopivaa? Vaihtoehtoisesti voit tehdä lahjoituksen Kansan Sivistysrahastolle. Säätiömme tukee suomalaista luovuutta apurahojen ja erilaisten tukien muodossa. Luovuus ja itsensä kehittäminen ovat säätiön tärkeimpiä arvoja. Joka vuosi 300-400 apurahanhakijaa saa tukea omaan työhönsä. Hakijoiden keskuudessa on niin tieteen ja taiteen tekijöitä, kuin erilaisia työryhmiä ja opiskelijoita.

Säätiömme pyrkimyksena on antaa ihmisille mahdollisuus laajentaa omaa maailmaansa ja oppia itsestään uutta. Arvopohjamme nojaa ajatukselle, että ihminen kasvaa kulttuurin ja luovan toiminnan kautta. Luovuuden ohella Sivistysrahasto tukee yhteiskunnallisesti suuntautunutta toimintaa ja tutkimusta.

Kansan Sivistysrahaston apurahojen saajat ovat harvoin nimikkäimpiä tai tunnetuimpia tekijöitä. He kuitenkin voivat olla tulevaisuuden suuria nimiä, kunhan heitä kannustetaan tekemisen alkuvaiheessa. Me olemme mukana kannustusjoukoissa.

Kiitos tuestasi!


Lahjoituksia 1

Kerätty
10 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.