PIKKUHUKKA- näytelmän tuottaminen

Hankkeen esittely

Teatterin voima seksuaalisesta hyväksikäytöstä toipumisessa ja siitä eheytymisessä on teema, jonka parissa olen työskennellyt jo vuosia. Esitys on tarkoitettu lukioikäisille ja sitä vanhemmille, ja siihen liittyy keskustelu ja työpaja asiantuntijoiden kanssa. Teoksen tavoitteena on luoda taidetta, jossa henkilökohtainen oma kokemus ja taiteellinen luovuus kohtaavat toisensa, tukevat toisiaan, sulautuvat toisiinsa.

Työmetodimme on kaksisuuntainen: taiteellinen/fiktiivinen sekä tieteellinen/kokemuspohjainen. Taiteellinen/fiktiivinen työmetodi käyttää kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka teatteri antaa tarinan luomiseen: improvisaatiota, käsikirjoitusta sekä valo- ja äänimaailmaa. Tavoitteena on antaa syvältä kumpuavan luovuuden yllättää myös tekijät itsensä ja tuottaa koko ajan uutta materiaalia.

Tieteellinen/kokemuspohjainen työmetodi hyödyntää kokemusasiantuntijuutta, erilaisia tutkimuksia, haastatteluja ja asiantuntijoiden lausuntoja. Tavoitteena on kerätä hyvin totuudenmukaista materiaalia vahvistamaan tarinaa.

Tavoitteena on, että yhdessä nämä kaksi elementtiä luovat teatteria, joka antaa vahvan elämyksen ja kokemuksen, herättää ajatuksia ja toimii keskustelun avaajana.

Haluan olla keskustelun avaaja. On vaikeaa puhua omakohtaisista traumoista, mutta tunnen että tämä aika tarvitsee sellaista rohkeutta. Toivon tämän esityksen kautta antavani yhdellä tavalla äänen vaikean aiheen esille tuomiseen.

Tapani Mononen

Työryhmän esittely

Tapani Mononen, näyttelijä, ohjaaja, taideterapeutti ja kokemusasiantuntija.
Kati Keskihannu, ohjaaja, traumasensitiivisen teatterin pioneeri ja Kuroa Kollektiivin taiteellinen
johtaja.


Lahjoituksia 35

Kerätty (min. 2000 €)
Tavoite
2100 € 10000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.