Rikotaanhiljaisuus eli teatterilähtöistä Lasten Me Too -kampanjointia alakouluissa

Hankkeen esittely

14.2.2020 sai ensiesityksensä yläkouluikäisille, heidän läheisilleen ja heitä työssään kohtaaville aikuisille suunnattu lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, sen tunnistamista ja siihen puuttumista käsittelevä Korppipäinen mies – näyttämösoolo. Tämä terapia-ammattilaisten kiittelemä, kiertueteatteriesitykseksi suunniteltu teos on nyt nk. laaduntarkistusesitysten vaiheessa, missä teos altistetaan mm. kouluissa toimivien oppilashuoltoryhmien tarkasteltavaksi. Kun pandemiatilanne hellittää, kokonaisuus kiertää oppilaitoksissa.

Tämän rinnalle valmistetaan nyt alakouluikäisille suunnattu kokonaisuus, jossa teatterillisin keinoin tarkasteltaviksi tuodaan erilaiset houkuttelutilanteet.

Grooming on tapahtumasarja, jossa aikuinen ihminen valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla lapseen kiintymys- ja luottamussuhdetta. Tekijät ovat tyypillisesti hyvin taitavia manipuloinnissa.

Teatteripelin keinoin ohjaamme lapsia tunnistamaan ja välttämään näitä tilanteita.

Työryhmän esittely

Kati Keskihannu on traumasensitiivisen teatterin pioneeri Suomessa. Teoksissaan hän käsittelee aiheita, joita ympäröi vahva vaikenemisen kulttuuri.

Kuroa kollektiivi on Keskihannun vahvan ja visuaalisen teatterin ympärille koottu moniammatillinen työryhmä. Taiteentekijöiden lisäksi ryhmän asiantuntijoina teoksiin vaikuttaa joukko kasvatus- ja terapiatyön ammattilaisia, toimintaterapeutti, vaikuttavuustuottaja sekä poliisi.

Puheeksiottamisen välineeksi tarkoitetun näyttämöteoksen lisäksi ryhmä järjestää paikallisverkostojen vahvistamiseen tarkoitettuja ammattilaisseminaareja, kiertuekoulujen opettajille suunnattuja perehdytyksiä, joissa opettajia opastetaan käyttämään ryhmän valmistamia purkumateriaaleja oman luokkansa kanssa, vapaaehtoisia vanhempainiltoja sekä valitun aiheen ja esityksen herättämien ajatusten/tunteiden jatkokäsittelyyn tarkoitettuja osallistavia pienryhmätyöpajoja, jotka ohjataan taiteilijan ja terapia-ammattilaisten yhteistyönä.

Esitys ei korvaa tarvittavaa ammattiapua, mutta toimii sen tukena. Työtämme on rinnastettu etsivään nuorisotyöhön, koska kiertueisiimme kuuluu terapia-ammattilaisten tarjoamaa hoitoonohjausta. Huomiomme on kuitenkin erityisesti ennaltaehkäisevissä toimissa.

#rikotaanhiljaisuus
Ei anneta sen rikkoa lasta.

Lisätietoja:
www.rikotaanhiljaisuus.art


Lahjoituksia 135

Kerätty (min. 2000 €)
Tavoite
4200 € 10000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.