Baskeripäät kulttuurihyvinvointipodcast

Hankkeen esittely

Baskeripäät on kulttuuri- ja sote-alan yhteistyönä syntynyt kupliva, asiantuntijatiedolla maustettu kulttuurihyvinvointipodcast. Podcastin ensimmäinen kausi julkaistiin syksyllä 2020. Se syntyi tarpeeseen viestiä kulttuurihyvinvoinnin teemoista myös alan ulkopuolelle ja tuottaa tietoa alan mahdollisuuksista osallisuuden vahvistajana. Ensimmäisen kauden aikana käsiteltiin taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja hyvinvointivaikutuksia, tulevaisuuden näkymiä sekä henkilökohtaisen taidesuhteen etsimistä.

Uusi 10 jakson kausi julkaistaan syksyllä 2021. Kauden aikana pureudutaan kulttuurialan rahoitukseen, rakenteisiin ja ominaispiirteisiin sekä taiteen ulottuvuuksiin osana yhteiskunnan eri toimintoja. Podcast on tavoittanut kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneita ja yhteiskunnallisesti aktiivisia toimijoita. Kuuntelijoita on nyt noin 800 ja 84 % heistä on 28-44-vuotiaita. Kulttuurilahjalla rahoitetaan asiantuntijavierailijoiden palkkiot ja nauhoituksien tuotantokustannukset.

Työryhmän esittely

Työparina ja podcastin emäntinä Baskeripäiden moniammatillisessa tuotannossa toimivat kulttuurialan hybridiammattilainen Elina Salmi sekä terveysalan moniosaaja Tiina Mämmelä. Salmi työskentelee tällä hetkellä Taiteen edistämiskeskuksen myöntämällä apurahalla Baskeripäät -podcastin toisen kauden tuottamisen parissa.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK) Elina Salmi on taidealan freelancer, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija, yhteisötaiteilija ja artivisti. Salmi on työskennellyt teatterin ja tanssin parissa esimerkiksi pedagogina, ohjaajana, esiintyjänä, koreografina, ryhmänohjaajana, devising-tuottajana ja projektinjohtajana. Hän haluaa rakentaa uusia kulttuurialan toimintamalleja yhteiskuntaan yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi ja osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Salmi työskentelee jokaisen kulttuuristen oikeuksien toteutumisen puolesta elämän eri alueilla, esimerkiksi taiteellisen työn, viestinnän ja kuntapolitiikan kautta. Salmi on valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Kokkolan Centria Ammattikorkeakoulusta ja tehnyt ylemmän ammattikorkeakoulun Turun Taideakatemian kulttuurihyvinvoinnin koulutuksesta. Lisäksi hän on syventänyt monitaiteellista osaamistaan tanssipedagogiikan opinnoilla Teatterikorkeakoulussa ja kirjoittamisen opinnoissa Jyväskylän yliopistossa.

Terveydenhuollon opettaja Tiina Mämmelä on hyvinvointiteknologiaan ja robotiikkaan perehtynyt terveydenhoitaja, lähihoitaja, seksuaalikasvattaja ja kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija. Mämmelä on kiinnostunut kulttuurihyvinvoinnin näkökulman ja menetelmien mahdollisuuksista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työssä. Hän edistää kulttuurihyvinvointialan näkökulmien, tietouden ja mahdollisuuksien ymmärryksen levittämistä omassa työssään lähihoitajien opettajana. Mämmelä on toiminut Riihimäen nuorisoteatterissa vuodesta 1992 ja kuntapolitiikassa vuodesta 2012. Tällä hetkellä hän selvittää Turun Taideakatemian kulttuurihyvinvoinnin YAMK-opinnoissaan teatterin vaikutuksia pitkäaikaistyöttömän työllistymiseen oman opinnäytetyönsä kautta.


Lahjoituksia 10

Kerätty (min. 750 €)
Tavoite
375 € 2000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.