SDP:n historiahanke

Arvostetun professori Hannu Soikkasen SDP:n historiaa käsittelevä kolmiosainen sarja otsikolla Kohti kansanvaltaa valmistui vuosina 1975, 1987 ja 1991. Soikkasen työ ulottui vuodesta Suomen Työväenpuolueen perustamisesta vuonna 1899 aina vuoteen 1952.

SDP:n puoluehallitus on 4.6.2020 käsitellyt historian jatkotyötä. Tohtori Mikko Majander laatii historian 4. osan vuosilta 1952-1957. Se tullaan julkistamaan vuonna 2022. Tohtori Matti Hannikainen aloitti vuoden 2021 alusta historian jatkotyön. Hänet on nimitetty tehtävään vuosiksi 2021-2024. Hän tulee laatimaan historian 5. osan, joka alkaa vuodesta 1958 ja ulottuu vuoteen 1977. Teos tulee kuvaaman yhteiskunnan muuttumista ja muuttamista tuona aikakautena. 5. osa tullaan julkistamaan vuonna 2024.
Hänen kanssaan on sovittu myös alustavasti mahdollisuudesta jatkaa työtä 5. osan laatimiseksi vuosina 2024-2026. Se tultaisiin julkistamaan vuonna 2027.