House Of Halo

Hankkeen raportti

Pilotoimamme House of Halo tapahtuma toteutui suunnitelmien mukaisesti 11.3. lauantaina Tampereella tapahtumatila foundation tiloissa. Ohjelmaan osallistuivat kolme designeria malleineen, tanssiryhmä, burleskitaiteilija, yksi vj työparinsa avustamana ja kolme djtä. Hankkeen tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa monitaiteellinen hitaaseen muotiin keskittyvä uniikki tapahtuma osaksi kaupungin kulttuuritarjontaa. Vaikka päiväksi valikoitunut 11.3. oli kaupungissa vilkas - muotinäytösten aikaan tapahtuman maksimikapasiteetti oli täynnä - saimme siis kaikki paikan täytettyä ja liput myytyä. Tämä oli tietenkin tärkein tavoitteemme. Toinen tärkeä tavoitteemme oli monipuolistaa yhteistyötä ja verkostoitua alalla - olemme tapahtumassa toimineiden ja auttaneiden kanssa suunnittelemassa tulevaa ja kokoamassa isompaa työryhmää. Kaiken kaikkiaan saamamme palautteen perusteella onnistuimme inspiroimaan , tarjoamaan jotain uudenlaista ja toteuttamaan suunnitellun kokonaisuuden. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä ja pyytäneet kävijäpalautteen. Hankkeen tunnelmia pääsee näkemään House of Halo tapahtuman instagram sivulla - houseofhvlo

Miten Kulttuurilahjahanke auttoi toteutuksessa?

Kulttuurilahjahanke auttoi meitä kattamaan tapahtuman järjestämiseen liittyviä kuluja. Kerättyä avustusta käytettiin mm. tilavuokraan, laitevuokriin, mallien ja desginerien catering-kuluihin ja matkakuluihin.

Kun kaikki pakolliset tapahtumatuotantoon liittyvät kulut on katettu loppuosa kerätystä kulttuurilahja summasta lisätään tapahtumapäivän tuottoihin – joilla tuetaan tahtumassa esiintyneitä ja toimineita ( designerit, mallit, dj:t, tanssijat )

Hankkeen esittely

House Of Halo on 11. maaliskuuta 2023 ensimmäistä kertaa järjestettävä monitaiteellinen tapahtuma Tampereella, joka yhdistää uudella tavalla esittävää taidetta ja puettavaa kestävämpää muotia.

Tapahtuman tärkeimpiä arvoja ovat hidas kestävä muoti ja design, esteettinen toteutus, konventionaalisten käsitysten ravistelu ja monimuotoisuus.

Jo ensimmäinen House Of Halo tapahtuma tarjoaa monipuolisen kattauksen koettavaa ja nähtävää osana kasvavan kaupungin kulttuuritarjontaa. Tapahtuman ohjelmaan kuuluu mm. kolmen designerin töitä esittävä muotinäytös, digitaalisen vaatetuksen mallisto, DJ:den soittamaa musiikkia, burleskia ja tanssia.

Kyseisen tapahtuman lisäksi projektille suunnitellaan jatkoa erilaisten workshoppien, muuttuvien tapahtumien ja konaisuuksien muodossa joissa samat teemat (taide, muoti, design, tanssi, musiikki ja installaatio) toistuvat.

IG – houseofhvlo

Työryhmän esittely

House Of Halo kollektiivin päätyöryhmän muodostavat Marianne Ratinen, Wilma Kurumaa ja Ani Riikonen. Yhdessä jäsenet muodostavat ryhmän, jolla on monipuolinen osaaminen monitaiteellisten tuotantojen, visuaalisten sisältöjen, erilaisten tekniikoiden ja toteutuksien saralla.

Näitä ovat esim. puettava muotoilu, valokuva- ja videotaide, performanssi, digitaalinen ja audiovisuaalinen tuotanto sekä 3D ja XR sisällöntuotto. Ryhmä työskentelee yhdessä tapahtuman kaikissa vaiheissa aina suunnittelusta toteutukseen.

Päätyöryhmän lisäksi projektissa on mukana muita tapahtuman esittävästä taiteesta, esitettävästä muotoilusta, live-visualisoinneista, tapahtumatilan estetiikasta ja tuotantoon liittyvästä toteutuksesta vastaavia henkilöitä.


Lahjoituksia 66

Kerätty (min. 500 €)
Tavoite
1125 € 2000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.