Hamarin Talo - yhteisöllinen kulttuurin, sivistyksen ja työväenaatteen kehto

Hankkeen esittely

Hankkeen tarkoituksena on julkaista yhdistyksen historiikki kuljettaen rinnalla Hamarin työväentalon vaiheita. Yhdistys on perustettu Hamarin työväenyhdistys -nimisenä Porvoon maalaiskuntaan vuonna 1903. Tähän vaikutti työväen aatteen nousu, mutta vahvasti myös kylälle muuttaneet parempia työehtoja vaatineet laivanrakentajat Pohjanmaalta. Yhteishenki eli voimakkaana, ja niinpä yhdistyksen väki rakensi talkoovoimin työväentalon, mikä valmistui vuonna 1906.

Talo on ollut keskeinen toimija kirjastoineen, orkestereineen ja näytelmäkerhoineen. Talossa on toiminut Hamarin Vapaapalokunta kymmeniä vuosia, Elannon myymälä jonkin aikaa, Hamarin Elon painia on harrastettu ja sotien aikana talon alla sijaitsi ilmavalvontakeskus.

Yhdistys ja Talo, joksi sitä paikalliset ruotsinkieliset asukkaat nimittävät, on ollut erottamaton osa sekä kylää että yhdistyksen toimintaa kokoontumispaikkana ja tapahtumien keskuksena ja siksi niiden historia ansaitsee tulla näkyville tekstein ja kuvin.

Työryhmän esittely

Kyseessä on vuonna 1903 perustettu työväenyhdistys (Hammars Arbetarförening alunperin) Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry. Yhdistys pitää yllä 1906 valmistunutta työväentaloa Porvoon Hamarissa. Talo liittyy kiinteästi kylän historiaan ja työväenaatteen voimistumiseen Porvoossa.


Lahjoituksia 22

Kerätty (min. 500 €)
Tavoite
780 € 2000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.