Hamarin Talo - yhteisöllinen kulttuurin, sivistyksen ja työväenaatteen kehto

Hankkeen raportti

Hanke herätti kiinnostusta alueen asukkaissa ja yhteistyökumppaneissa. Lahjoituksia ei saatu aivan odotetusti, mutta koska kulttuurilahjakeräys osui lähelle yhdistyksemme 120 -vuotisjuhlia, osa halusi lahjoittaa pienen summan talon kunnostukseen (kuten juhlatoimikuntakin toivoi). Historiikin saimme tehtyä nopeassa aikataulussa. Tarkoitus on jatkaa työtä edelleen niin, että saisimme kattavamman teoksen koottua. 72- sivuisena ja vuodesta 1903 toimintaa kertovana kirjasta saa hyvä kuvan yhdistyksemme syntyhistoriasta ja toiminnan taitekohdista, joita ilman muuta ovat kansallisesti vaikeat vaiheemme eli sisällissota, talvisota ja jatkosota.

Miten Kulttuurilahjahanke auttoi toteutuksessa?

Kulttuurilahjahankkeen kautta keräystä oli helppo mainostaa. Rahat käytettiin kirjan painamiseen sidontoineen, sekä työkorvaukseen ja matkakuluihin kirjan kirjoittajalle. Talkootyötä tehtiin useiden kymmenien tuntien ajan materiaalin järjestämisessä. Kirjaa painettiin tässä vaiheessa 150 kpl, mahdollisesti lisää myöhemmin.

Hankkeen esittely

Hankkeen tarkoituksena on julkaista yhdistyksen historiikki kuljettaen rinnalla Hamarin työväentalon vaiheita. Yhdistys on perustettu Hamarin työväenyhdistys -nimisenä Porvoon maalaiskuntaan vuonna 1903. Tähän vaikutti työväen aatteen nousu, mutta vahvasti myös kylälle muuttaneet parempia työehtoja vaatineet laivanrakentajat Pohjanmaalta. Yhteishenki eli voimakkaana, ja niinpä yhdistyksen väki rakensi talkoovoimin työväentalon, mikä valmistui vuonna 1906.

Talo on ollut keskeinen toimija kirjastoineen, orkestereineen ja näytelmäkerhoineen. Talossa on toiminut Hamarin Vapaapalokunta kymmeniä vuosia, Elannon myymälä jonkin aikaa, Hamarin Elon painia on harrastettu ja sotien aikana talon alla sijaitsi ilmavalvontakeskus.

Yhdistys ja Talo, joksi sitä paikalliset ruotsinkieliset asukkaat nimittävät, on ollut erottamaton osa sekä kylää että yhdistyksen toimintaa kokoontumispaikkana ja tapahtumien keskuksena ja siksi niiden historia ansaitsee tulla näkyville tekstein ja kuvin.

Työryhmän esittely

Kyseessä on vuonna 1903 perustettu työväenyhdistys (Hammars Arbetarförening alunperin) Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry. Yhdistys pitää yllä 1906 valmistunutta työväentaloa Porvoon Hamarissa. Talo liittyy kiinteästi kylän historiaan ja työväenaatteen voimistumiseen Porvoossa.


Lahjoituksia 22

Kerätty (min. 500 €)
Tavoite
780 € 2000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.