Hamarin Talo - yhteisöllinen kulttuurin, sivistyksen ja työväenaatteen kehto

Hankkeen esittely

Hankkeen tarkoituksena on julkaista yhdistyksen historiikki kuljettaen rinnalla Hamarin työväentalon vaiheita. Yhdistys on perustettu Hamarin työväenyhdistys -nimisenä Porvoon maalaiskuntaan vuonna 1903. Tähän vaikutti työväen aatteen nousu, mutta vahvasti myös kylälle muuttaneet parempia työehtoja vaatineet laivanrakentajat Pohjanmaalta. Yhteishenki eli voimakkaana, ja niinpä yhdistyksen väki rakensi talkoovoimin työväentalon, mikä valmistui vuonna 1906.

Talo on ollut keskeinen toimija kirjastoineen, orkestereineen ja näytelmäkerhoineen. Talossa on toiminut Hamarin Vapaapalokunta kymmeniä vuosia, Elannon myymälä jonkin aikaa, Hamarin Elon painia on harrastettu ja sotien aikana talon alla sijaitsi ilmavalvontakeskus.

Yhdistys ja Talo, joksi sitä paikalliset ruotsinkieliset asukkaat nimittävät, on ollut erottamaton osa sekä kylää että yhdistyksen toimintaa kokoontumispaikkana ja tapahtumien keskuksena ja siksi niiden historia ansaitsee tulla näkyville tekstein ja kuvin.

Työryhmän esittely

Kyseessä on vuonna 1903 perustettu työväenyhdistys (Hammars Arbetarförening alunperin) Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry. Yhdistys pitää yllä 1906 valmistunutta työväentaloa Porvoon Hamarissa. Talo liittyy kiinteästi kylän historiaan ja työväenaatteen voimistumiseen Porvoossa.


Lahjoituksia 21

Kerätty (min. 500 €)
Tavoite
680 € 2000 €
Keräys aikaa jäljellä
Päättyy
3 päivää 30.09.2023

Lahjoita

Summa Tällä summalla mahdollistetaan:
10 € kopiointia ja skannausta
20 € matkakulut Työväen Arkistoon
50 € kuvien skannausta ja käsittelyä
100 € osa painokuluista
200 € osa työntekijän palkkiosta