Koisotalolle tulevaisuus

Hankkeen esittely

Koisotalolle tulevaisuus – hankkeen tavoitteena on kerätä varoja lähes 100 vuotta vanhan arkkitehtuurisesti ainutlaatuisen ja kulttuurillisesti tärkeän rakennuksen kunnostamiseen Vantaan Tikkurilassa sijaitsevassa Koivuhaassa. Rakennus on vielä toistaiseksi Vantaan kaupungin omistuksessa, mutta yhdistys toivoo saavansa ostetuksi sen omiin nimiin. Yhdistys on ollut vuokralla talossa 1980- luvun alusta lähtien, jolloin rakennus on siirtynyt Vantaan kaupungin omistukseen.

Rakennuksesta pyritään kunnostamaan kaikkia vantaalaisia palveleva musiikkipainotteinen kulttuuritalo, jossa toimisi yhdistyksen oman normaalin perusopetuksen lisäksi vähävaraisille, kehitysvammaisille sekä oppimishäiriöitä sairastaville suunnattu soitonopetus sekä klubitoiminta, joka toisi paikallisia artisteille esiintymismahdollisuuksia sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja muun muassa ikäihmisille ja lapsille. Lisäksi tavoitteemme on tilavuokrauksen kautta tarjota työskentelymahdollisuuksia paikallisille luovan työn tekijöille.

Työryhmän esittely

Koisotalolle tulevaisuus on voittoa tavoittelemattoman Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry:n hanke. Hankkeen perustivat tammikuussa 2020 yhdistyksen soitonopetustoiminnan vastaava Maria Hietanen sekä hallituksen puheenjohtaja Leela Johansen. Työryhmä toimii yhdessä Velmu ry:n hallituksen sekä toiminnanjohtaja Tommi Ouvisen kanssa. Työryhmään kuuluu sekä Velmu ry:n hallituksen jäseniä, yhdistyksen jäseniä että yhdistyksen ulkopuolisia neuvonantajia.


Lahjoituksia 7

Kerätty (min. 5000 €)
Tavoite
90 € 20000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.