Kulttuurikesä 2024

Hankkeen esittely

Kulttuurikesä 2024 -hankkeen ajatuksena on, että taide ei saa jäädä vain yhteiskunnan etuoikeutetuille. Haluamme tuoda taiteen keinoja osaksi yhä useamman lapsen arkea ja edistää taidekentän moninaisuutta. Tavoitteenamme on mahdollistaa kasvatusalan ammattilaisten toteuttamaa, matalan kynnyksen taideleiritoimintaa inkluusion periaatteet huomioiden.

Hanke on suunnattu etenkin niille koululaisille, joilla ei välttämättä muuten ole mahdollisuuksia osallistua ohjatusti taiteen tekemiseen tai saada taide- ja kulttuurikokemuksia. Osalle lapsista kesäloma saattaa olla eriarvoistava kokemus, kun perheiden taloudellinen tilanne ei jousta ylimääräisiin menoihin kuten maksettuun kesätoimintaan. Kulttuurikesä-hankkeella haluammekin tavoittaa juuri näitä 9-13 vuotiaita lapsia ja mahdollistaa heille laadukasta kesätoimintaa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Tavoitteenamme on toteuttaa neljä viiden päivän mittaista leiriä kesän 2024 aikana. Leirien suunniteltu ajankohta olisi kesä-heinäkuussa. Leirien sisältö on suunniteltu monipuolisesti erilaisista taiteen osa-alueista: musiikista, teatteri-ilmaisusta, sanataiteesta ja kirjallisuudesta sekä kuva- ja tekstiilitaiteesta. Lisäksi aiomme mahdollistaa leirin osallistujille ainutlaatuisen kulttuurielämyksen taiteen nauttijana yleisön roolissa.

Työryhmän esittely

Kulttuurikesä -työryhmämme koostuu kahdesta luokanopettajasta. Työssämme opetamme alakoulun oppilaita ja näemme päivittäin taiteen ja luovan työskentelyn positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen. Meiltä löytyy monipuolisesti taustaa taiteen eri osa-alueilta, esimerkiksi tanssin, käsityötaiteen, teatteri-ilmaisun ja musiikin parista.

Tärkeä tavoitteemme on tukea lapsen minäpystyvyyden tunnetta, kaveri- ja tunnetaitojen kehittymistä taiteen keinoin, edistää lasta löytämään oma äänensä taiteen toteuttajana ja kannustaa lasta oman näköisen taiteen tekemiseen etenkin niiden kanavien avulla, jotka ovat riippumattomia paikasta ja rahallisista resursseista.


Lahjoituksia 7

Kerätty (min. 3000 €)
Tavoite
150 € 20000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.