Kuvataideharrastus on myös vähävaraisten lasten ja nuorten oikeus

Hankkeen esittely

Vihdin kuvataidekoulu on pystynyt avustusten turvin myöntämään vapaaoppilaspaikan noin kymmenelle oppilaalle vuosittain. Haettujen vapaaoppilaspaikkojen määrä on kuitenkin viime vuosina kasvanut. Erityisesti tukea tarvitsevat äkillisen elämänmuutoksen, kuten avioeron, sairauden tai työttömyyden kokeneet perheet. Moni maahanmuuttajalapsi ja nuori haluaisi myös aloittaa kuvataideharrastuksen, mutta ei taloudellisista syistä usein pysty. Vapaaoppilaspaikat mahdollistavat monen lahjakkaan lapsen ja nuoren kuvataideharrastuksen jatkumisen. Vapaaoppilaspaikkojen tukeminen on tärkeää työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Jokaisella nuorella pitäisi olla taloudellisista lähtökohdista huolimatta mahdollisuus mieleiseensä harrastukseen!

Työryhmän esittely

Vihdin kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry hakee tukea vapaaoppilaspaikkoihin Vihdin kuvataidekoulun oppilaille lukuvuodeksi 2018-19. Vapaaoppilaspaikat ovat tärkeä osa koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Vihdin kuvataidekoulu tarjoaa laajaa taiteen perusopetuksen oppimäärää vihtiläisille ja lähialueiden lapsille ja nuorille. Se tarkoittaa tarkkaan suunniteltua opetussuunnitelmaa, monipuolista ja laadukasta välineistöä, pitkää lukukautta ja mahdollisuutta lopputyöhön. Opetussuunnitelmamme perustuu valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Kuvataidekoulun tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa kuvataiteiden harrastusta kunnassa, tukea koulun ja päiväkodin taidekasvatusta ja antaa pohjakoulutusta kuvataidealoille suuntautuville nuorille. Oppilaina on tällä hetkellä noin 300 lasta ja nuorta.


Lahjoituksia 13

Kerätty (min. 160 €)
Tavoite
440 € 4000 €
Keräys aikaa jäljellä
Päättyy
5 päivää 31.05.2019

Lahjoita

Summa Tällä summalla mahdollistetaan:
20 € Tuki yhden perusopintojen oppilaan (4-13-vuotiaat) lukuvuoden opintoihin kuvataidekoulussa.
50 € Tuki yhden syventävien opintojen opiskelijan (14-20-vuotiaat) lukuvuoden opintoihin kuvataidekoulussa.
80 € Tuki yhden kuvataidekoulun oppilaan opintoihin kuvataidekoulussa
160 € Yhden perusopintojen (6-13-vuotiaat) oppilaan lukukauden (syyslukukausi tai kevätlukukausi) opinnot kuvataidekoulussa.
175 € Yhden syventävien opintojen (14-20-vuotiaat) opiskelijan lukukauden (syyslukukausi tai kevätlukukausi) opinnot kuvataidekoulussa.