SDP:n historian laatiminen ja julkaiseminen vuosilta 1952−1957 ja työn jatkaminen vuodesta 1957 eteenpäin

Hankkeen raportti

Arvostetun professori Hannu Soikkasen SDP:n historiaa käsittelevä kolmiosainen sarja otsikolla Kohti kansanvaltaa valmistui vuosina 1975, 1987 ja 1991. Soikkasen työ ulottui vuodesta Suomen Työväenpuolueen perustamisesta vuonna 1899 aina vuoteen 1952. SDP:n puoluehallitus on 4.6.2020 käsitellyt historian jatkotyötä. Tohtori Mikko Majander laatii historian 4. osan vuosilta 1952-1957. Se tullaan julkistamaan vuonna 2022. Tohtori Matti Hannikainen aloitti vuoden 2021 alusta historian jatkotyön. Hänet on nimitetty tehtävään vuosiksi 2021-2024. Hän tulee laatimaan historian 5. osan, joka alkaa vuodesta 1958 ja ulottuu vuoteen 1977. Teos tulee kuvaaman yhteiskunnan muuttumista ja muuttamista tuona aikakautena. 5. osa tullaan julkistamaan vuonna 2024. Hänen kanssaan on sovittu myös alustavasti mahdollisuudesta jatkaa työtä 5. osan laatimiseksi vuosina 2024-2026. Se tultaisiin julkistamaan vuonna 2027.

Miten Kulttuurilahjahanke auttoi toteutuksessa?

Kulttuurilahjahanke auttoi merkittävästi hankkeen kokonaisrahoituksessa tuottaen hankkeelle 12 500 euroa.

Hankkeen esittely

Historiikin käsikirjoitus vuosilta 1952-1957 Mikko Majanderin kirjoittamana on lopputyötä vaille valmis ja se työstetään julkaistavaan kuntoon. Historiikkia vuodesta 1957 eteenpäin tulee kirjoittamaan dosentti, VTT Matti Hannikainen, joka tulee työskentelemään historiikin parissa Työväen Arkistossa vähintään kolme vuotta.

Historiikin ensimmäinen osa käsittelee ajat vuodesta 1957 murrosvuosiin 1975-1977. Tavoitteena on, että kirja julkaistaan liikkeen 125-vuotisjuhlavuonna 2024.

Toisen osan tavoitteena on ulottaa työ 1990-luvun loppuun. Tällöinen laman jälkeinen Lipposen hallitus, Suomen liittyminen Euroopan Unioniin ja Suomen 1. EU-puheenjohtajakausi sisältyisivät toisen osan piiriin. Tavoitteena on, että kirja julkaistaisiin vuonna 2027.

Historiatyön tavoite on kuvata suomalaisen yhteiskunnan muuttumista ja muuttamista. Hyvinvointivaltion rakentamisella on tärkeä osuus. Tutkimus käsittelee SDP:n toimintaa ja puolueen vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Työryhmän esittely

SDP:n puoluehallitus päätti kokouksessaan 5.3.2020 perustaa SDP:n historiahankkeen ja asettaa historiatoimikunnan, joka kokoontuisi laajalla kokoonpanolla kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtajaksi nimettiin Erkki Liikanen.

Samassa yhteydessä nimettiin historiaprojektille työvaliokunta, joka on ryhtynyt viemään hanketta eteenpäin. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Erkki Liikanen. Puoluehallituksen päätöksen pohjalta työvaliokunnan työhön ovat lupautuneet historiantutkijat Tapio Bergholm, Seppo Hentilä, Pauli Kettunen, Maria Lähteenmäki ja Jukka Pekkarinen.

Puheenjohtaja Liikanen on pyytänyt historiatoimikunnan sekä työvaliokunnan sihteeriksi Jukka Hakon. Hankkeen toteutusorganisaatio on Työväen Arkisto


Lahjoituksia 24

Kerätty (min. 15000 €)
Tavoite
12500 € 20000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.