SDP:n historian laatiminen ja julkaiseminen vuosilta 1952−1957 ja työn jatkaminen vuodesta 1957 eteenpäin

Hankkeen esittely

Historiikin käsikirjoitus vuosilta 1952-1957 Mikko Majanderin kirjoittamana on lopputyötä vaille valmis ja se työstetään julkaistavaan kuntoon. Historiikkia vuodesta 1957 eteenpäin tulee kirjoittamaan dosentti, VTT Matti Hannikainen, joka tulee työskentelemään historiikin parissa Työväen Arkistossa vähintään kolme vuotta. Historiikin ensimmäinen osa käsittelee ajat vuodesta 1957 murrosvuosiin 1975-1977. Tavoitteena on, että kirja julkaistaan liikkeen 125-vuotisjuhlavuonna 2024.Toisen osan tavoitteena on ulottaa työ 1990-luvun loppuun. Tällöinen laman jälkeinen Lipposen hallitus, Suomen liittyminen Euroopan Unioniin ja Suomen 1. EU-puheenjohtajakausi sisältyisivät toisen osan piiriin. Tavoitteena on, että kirja julkaistaisiin vuonna 2027.

Historiatyön tavoite on kuvata suomalaisen yhteiskunnan muuttumista ja muuttamista. Hyvinvointivaltion rakentamisella on tärkeä osuus. Tutkimus käsittelee SDP:n toimintaa ja puolueen vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Työryhmän esittely

SDP:n puoluehallitus päätti kokouksessaan 5.3.2020 perustaa SDP:n historiahank-keen ja asettaa historiatoimikunnan, joka kokoontuisi laajalla kokoonpanolla kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtajaksi nimettiin Erkki Liikanen.
Samassa yhteydessä nimettiin historiaprojektille työvaliokunta, joka on ryhtynyt viemään hanketta eteenpäin. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Erkki Liikanen. Puoluehallituksen päätöksen pohjalta työvaliokunnan työhön ovat lupautuneet historiantutkijat Tapio Bergholm, Seppo Hentilä, Pauli Kettunen, Maria Lähteenmäki ja Jukka Pekkarinen.
Puheenjohtaja Liikanen on pyytänyt historiatoimikunnan sekä työvaliokunnan sihteeriksi Jukka Hakon. Hankkeen toteutusorganisaatio on Työväen Arkisto


Lahjoituksia 24

Kerätty (min. 15000 €)
Tavoite
12500 € 20000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.