Valoa ensi- ja turvakotityöhön

Hankkeen esittely

Keräyksellä mahdollistetaan kulttuurityön lisääminen Kymenlaakson ensi-ja turvakotiyhdistyksen toiminnassa. Vaikeassa elämäntilanteessa oleva nuori vanhempi tai lähisuhdeväkivallan uhri tarvitsee yhteisön tukea ja valoisaa tulevaisuudenkuvaa. Kulttuurilahjalla mahdollistetaan olemassa olevan toiminnan elävöittäminen ja monipuolistaminen esimerkiksi retkillä ja kulttuurikohteissa virkistäytymällä.

Lahjoitusten avulla tukea osoitetaan:

– Asiakasperheiden yhteiseen tapahtumaan
– Lähisuhdeväkivallan kokijoiden toiminnalliseen ryhmätoimintaan
– Väkivaltatyön kokemusasiantuntijoiden hyvinvoinnin tukemiseen
– Asiakasperheiden retkiin ja virkistäytymiseen

Työryhmän esittely

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys täyttää 130 vuotta 9.12. 2018. Juhlavuotensa kunniaksi työväenyhdistys haluaa kerätä varoja Kymenlaakosn ensi – ja turvakotitoiminnan tukemiseksi. Työväenyhdistys edistää kaupunkilaisten hyvinvointia eri tavoin ja kutsuu ihmisiä toimimaan inhimillisemmän, vapaamman ja tasa-arvoisemman elämän puolesta. Työväenyhdistys on Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen pitkäaikainen jäsenjärjestö ja näkee tämän tärkeänä kolmannen sektorin toimijana.

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry edistää lapsen edun ensisijaisuutta ja tukee aikuisia vastuulliseen vanhemmuuteen. Se ennaltaehkäisee lasten laiminlyöntiä sekä lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Työ pohjautuu kansalaistoimintaan, ammatilliseen asiantuntijuuteen sekä vertaistukeen. Yhdistys on perustettu vuonna 1946 ja se kuuluu ensi- ja turvakotien liittoon. Yhdistyksellä on yli 400 jäsentä ja se on lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia lapsia ja perheitä.


Lahjoituksia 6

Kerätty (min. 1000 €)
Tavoite
3955 € 10000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.