Kiila-albumi - Visuaalista taidetta, sarjakuvaa ja kriittistä analyysiä yhdistävä radikaali julkaisu

Hankkeen esittely

Taiteilijajärjestö Kiila on julkaissut Kiila-albumeita 1930-luvulta lähtien. Ne ovat olleet keskeisiä suomalaisen vasemmistolaisen ja työläistaiteen äänitorvia. Monitaiteinen Kiila-albumi nostaa esiin Kiilan varhaisajan naiskirjailijoiden työn sisältöä ja yhteiskunnallista toimintaa. Samalla se tutkii tämän päivän vasemmistolaista feminismiä nykytaiteessa ja ruohonjuuritason liikkeissä, purkaa auki tiedon ja vallan käytäntöjä sekä toiseuttavia representaatioita. Albumi julkaistaan kaksikielisenä vastaamaan Kiilan kasvua moninaiseksi ja kansainväliseksi yhdistykseksi aktiivisten jäsentensä myötä. Haluamme julkaista yhteiskuntakriittisen ja asenteeltaan radikaalin Kiila-albumin, joka nivoo yhteen järjestön aktiivitoimintaa nostaen samalla esiin hiljennettyä tietoa yhdistyksen historiasta.

Vasemmistolaisten taidejulkaisujen riittävän rahoituksen saaminen on osoittautunut haastavaksi. Joukkorahoituksella voimme mahdollistaa julkaisun, jossa tekijöille maksetaan asiaankuuluva korvaus.

Työryhmän esittely

Julkaisun kirjoittajat ovat runoilija ja kulttuurituottaja Roxana Crisólogo Correa; historiantutkija ja sarjakuvataiteilija Ainur Elmgren; kirjailija ja valokuvaaja Sadia Khatri; kuvataiteilija ja väitöskirjatutkija Karolina Kucia; graafikko ja väitöskirjatutkija Kaisa Lassinaro; elokuvantekijä ja mediataiteilija Azar Saiyar; kirjastonhoitaja ja väitöskirjatutkija Tuukka Salonen; taiteilija-runoilija Vidha Saumya; kuvataiteilija ja elokuvantekijä Shubhangi Singh.

Julkaisun toimittavat kuraattori, taidehistorioitsija Christine Langinauer sekä kuvataiteilijat Minna Henriksson ja Martta Tuomaala.

Kiila on vuonna 1936 perustettu sitoutumaton vasemmistolainen kirjailijaryhmä, joka on historian saatossa kasvanut monitaiteiseksi yhdistykseksi. Kiila ry kokoaa yhteen taidekentän toimijoita, kuten kirjailijoita, kriitikoita, tutkijoita ja taiteilijoita sekä muita luovien alojen edustajia äidinkieleen ja kansalaisuuteen katsomatta.


Lahjoituksia 35

Kerätty (min. 2000 €)
Tavoite
1040 € 10000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.