Kirjurintuvan kunnostushankkeella remontoidaan 1860-luvun tupa

Hankkeen esittely

Pohjanmaalla sijaitsevan Kannuksen kunnan historia ulottuu kauas. Kannus-Seura on saanut merkittävän kiinteistölahjoituksen Kannuksen historialliselta alueelta, Mäkiraonmäeltä. Lahjoituksena saatu tupa on rakennettu 1860-luvulla Matti Ek nimiselle miehelle, joka tuli valtion virkamiehenä Kannukseen, silta- ja jahtivoudiksi. Ek oli myös Kannuksen ensimmäinen kunnankirjuri, jonka mukaan tupa nimettiin. Hän oli myös harvoja kirjoitustaitoisia kannuslaisia.

Kannus-Seura on nyt kunnostamassa tätä arvokasta kohdetta noin sadan vuoden takaiseen asuunsa. Työ on mittava ponnistus, johon seuramme on saanut osaksi EU-rahoitusta, mutta työ vaatii suuren omarahoitusosuuden. Tuvasta on tarkoitus tulla seuran kokoontumistila, jota voidaan vuokrata tutkija- ja kokouskäyttöön. Sinne on myös ajatus koota kotiseutukirjasto ja pienimuotoinen museo kuvaamaan Kannuksen ensimmäisen kunnankirjurin työtilaa.

Hanke on tärkeä historiahanke, jolla on merkitys koko Kannuksen alueelle. Haemme hankkeen taakse joukkorahoitusta, koska uskomme arvokkaan kohteen kiinnostavan muitakin perinneasioita arvostavia. Kannus-Seuran tarkoituksena on korjaustyön ohella antaa käytännön oppia korjausten tekemisestä kaikille halukkaille. Konservointityön jokainen vaihe tallennetaan ja jalostetaan muiden vastaavien projektien hyödyksi.

Työryhmän esittely

Hankkeemme taustalla on paikallinen kotiseutuyhdistys, Kannus-Seura. Yhdistyksemme hallitus koostuu rakentamisen, konservoinnin, museoasioiden, arkeologian ja vastaavien alojen asiantuntijoista ja harrastajista. Seura toimii aktiivisesti alueella. Annamme lausuntoja perinneasioista ja perinnerakentamisesta. Tämän lisäksi vaalimme ja säilytämme alueen historiaa ja kulttuuria: keräämme valokuvia, kirjallisuutta ja tuotamme julkaisuja. Viimeksi tuotettu kotiseutukirja on nimeltään ”Kotosin Kannuksesta.” Teoksessa esitellään alueen historiaa sekä kerrotaan aikalaistarinoita. Teoksessa on mukana valokuvia 1890-luvulta saakka. Tämä on yksi lukuisista esimerkeistä tavoista, jolla seuramme tukee ja vaalii paikallista perinnetyötä.


Lahjoituksia 11

Kerätty (min. 5000 €)
Tavoite
690 € 10000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.