TUETAAN TAIDETTA JA MUOTOILUA - AUTA MAHDOLLISTAMAAN MAD WEEKEND 2021 -TAPAHTUMAN TOTEUTUMINEN

Hankkeen esittely

MAD Weekend tarjoaa rohkeaa ja osallistavaa taidetta ympäri Mikkelin keskustaa. Se antaa tilaa moniääniselle, laaja-alaiselle sekä vaikutuksiltaan ajatuksia herättävälle taiteelle. MAD on nimensä veroisesti taiteella ja designilla hullutteleva kulttuurijuhla!

Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2014. Tapahtuman tavoitteena on tarjota alueen yleisestä kulttuuritarjonnasta poikkeavaa sisältöä, virkistää kaupunkikuvaa sekä lisätä luovan alan työmahdollisuuksia. MAD on monipuolisten alan toimijoiden yhteinen ponnistus, jolla halutaan osoittaa, miten laajoja vaikutuksia yhdessä tekemisellä ja taiteella on ympäristöömme sekä hyvinvointiimme.

MAD järjestetään viime vuoden tavoin jälleen hybriditapahtumana. Tapahtuma on suunniteltu helposti saavutettavaksi sen pääosin maksuttoman ohjelmiston sekä monien eri tapahtumapaikkojen ansiosta

Tapahtumalla mahdollistamme osaltamme kovia kokeneen kulttuurialan hiljalleen elpymisen. Lahjoittamalla voit varmistaa vuotuisen kulttuurijuhlan jatkuvuuden!

Työryhmän esittely

Tapahtuman järjestäjänä toimii luovien alojen yhdistys DeSavo ry. Järjestön tehtävänä on edistää luovien alojen toimintaa Etelä-Savon alueella, tarjota jäsenilleen verkostoitumista, paikallista yhteistyötä sekä mielenkiintoisia tapahtumia. DeSavo ry:n tavoitteena on löytää uusia tapoja yhdistää luovien alojen ihmiset ja kehittää toimiva, monipuolinen verkosto. MAD Weekendin ydintyöryhmään lukeutuu monipuolinen ja tiivis porukka eri taiteen- ja kulttuurialan ammattilaisia.


Lahjoituksia 23

Kerätty (min. 200 €)
Tavoite
507 € 9000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.