Kouluveli luomaan kivaa kouluympäristöä kaikille oppilaille

Hankkeen esittely

Rahaa haetaan koulusiskotoiminnan pilotoimiseen ja sen rakentamiseen. Toimintamalli pilotoidaan Keravalla Killan koulussa kevätlukukaudella 2018 (2.1.-2.6.18) Pilotointi alkaa tutustumalla marras-joulukuussa 2017 Killan koulun henkilökuntaan ja työympäristöön. Asian suunnittelu on aloitettu jo syksyn aikana Keravan kaupungin opetustoimen kanssa. Toimintamallin toteutuksen yksityiskohdista sovitaan kouluhenkilökunnan kanssa.

Koulusisko on Killan koulussa paikalla koulupäivisin neljä tuntia kevätlukukauden ajan (2.1.-2.6.18). Hän on opettajakoulutuksen saanut ratkaisukeskeistä terapiaa opiskeleva ammattilainen. Koulusisko seuraa toimintamallin toteutumista arvioiden toteutunutta säännöllisesti yhdessä kouluhenkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa. Pilotointikauteen kuuluu kahdesta kolmeen välitarkastelua ja kevätkauden päätyttyä toiminnan vaikuttavuuden loppuraportointi.

Tavoitteena on muodostaa toimintamalli, joka on todistettavasti vaikuttava ja monistettavissa muihin kouluihin. Tavoitteena on myös, ettei kaupungin pilotoinnin jälkeen tarvitse välttämättä lisätä kouluhenkilökuntaa, vaan olemassa olevan henkilökunnan, esimerkiksi koulunuorisotyöhenkilökunnan, osaamisprofiilia ja työskentelytapaa voidaan päivittää ja ohjata pilottihankkeesta saatujen kokemusten pohjalta koulusiskon profiilin kaltaiseksi.

Tule mukaan joukkorahoittamaan koulusisko ja kouluveli -toimintaa Kulttuurilahjan kautta. Samalla annat oman panoksesi työlle mukavamman kouluvuoden eteen.

Työryhmän esittely

Monipuolisista hyväntekeväisyysteoista tunnettu Brother Christmas suuntaa yhteistyökumppaneineen kouluun. Hän haluaa yhdessä yksityisten lahjoittajien, yritysten ja kaupunkien kanssa vaikuttaa siihen, että kouluympäristö olisi mahdollisimman mukava ja turvallinen ympäristö jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Brother Christmas tuo yhteistyössä Sister Christmas´in kanssa kouluun kouluveljen tai -siskon eli helposti lähestyttävän aikuisen, jonka rooli on mahdollisimman neutraali. Lasten kanssa teemaa käsitellään ryhmähenkeä parantavien toimien ja tapahtumien avulla arjessa sekä yksilötapaamisten ja keskustelujen tuella. Ryhmäprosessi edesauttaa sitä, että lapset ymmärtävät koulukaveriensa arvon tärkeinä ryhmän jäseninä, sekä opettaa ryhmässä toimimisen arvokkaita taitoja tulevaisuutta silmälläpitäen.

Kouluveli tai -sisko on luotettava aikuinen, jolla on aikaa kuunnella lasten pieniä ja isoja murheita sekä ilonaiheita. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi tulee kertomaan huolistaan, tai ongelmat havaitaan läsnä olemalla, sitä paremmin ongelmien tai syrjäytymisen kärjistyminen voidaan estää.

Kouluveljen tai -siskon myötä koulu saa yhden asialleen omistautuneen kuulevan ja näkevän aikuisen lisää jakamaan arjen solmukohtia. Hän on opettajan apuna vastaanottamassa lapsen hätää, huolta ja pahaa oloa, kuin myös antamassa huomiota sitä kaipaavalle lapselle.


Lahjoituksia 37

Kerätty
Tavoite
3582.8 € 20000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.