Kuvataideopetuksen välineiden hankinta

Hankkeen esittely

Tue avointa meditatiivista/intuitiivista kuvataideopetusta Suomessa.Koulun oppilaille koronaaika on aiheuttanut haasteita lukukausimaksujen maksussa ja tästä syystä koululla ei ole mahdollisuuksia välttämättömiin hankintoihin. Kuitenkin koulun jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää parantaa koulun näkyvyyttä lähiympäristössä mainostarrojen ja nimikyltin avulla. Samoin koulun toiminnassa tarvittaisiin kipeästi opetusväilineitä, kuten videotykkiä.

Työryhmän esittely

Avoin taidekoulu on kannatusyhdistyksensä ylläpitämä oppilaitos. Koulu on suunnattu kaikenikäisille ja -taustaisille ihmisille, joita kiinnostaa yhdistää maalaaminen intuitiiviseen/meditatiiviseen sisältöön. Koulun toiminta rahoitetaan lukukausimaksuilla sekä lyhytkurssien tuotoilla.Lukukausimaksuilla pystytään kattamaan koulun vuokrat sekä muut juoksevat kulut,kuten opettajien palkat. Opiskelu on aikuisopiskelua ja opetusohjelma on suunniteltu siten, että opiskelu on mahdollista myös työn ohella.


Lahjoituksia 3

Kerätty (min. 500 €)
Tavoite
160 € 2000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.