Kuvataideopetuksen välineiden hankinta

Hankkeen esittely

Tue avointa meditatiivista/intuitiivista kuvataideopetusta Suomessa.Koulun oppilaille koronaaika on aiheuttanut haasteita lukukausimaksujen maksussa ja tästä syystä koululla ei ole mahdollisuuksia välttämättömiin hankintoihin. Kuitenkin koulun jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää parantaa koulun näkyvyyttä lähiympäristössä mainostarrojen ja nimikyltin avulla. Samoin koulun toiminnassa tarvittaisiin kipeästi opetusväilineitä, kuten videotykkiä.

Työryhmän esittely

Avoin taidekoulu on kannatusyhdistyksensä ylläpitämä oppilaitos. Koulu on suunnattu kaikenikäisille ja -taustaisille ihmisille, joita kiinnostaa yhdistää maalaaminen intuitiiviseen/meditatiiviseen sisältöön. Koulun toiminta rahoitetaan lukukausimaksuilla sekä lyhytkurssien tuotoilla.Lukukausimaksuilla pystytään kattamaan koulun vuokrat sekä muut juoksevat kulut,kuten opettajien palkat. Opiskelu on aikuisopiskelua ja opetusohjelma on suunniteltu siten, että opiskelu on mahdollista myös työn ohella.


Lahjoituksia 2

Kerätty (min. 500 €)
Tavoite
110 € 2000 €
Keräys aikaa jäljellä
Päättyy
78 päivää 31.08.2021

Lahjoita

Summa Tällä summalla mahdollistetaan:
20 € osarahoitus ovikyltille
40 € osarahoitus koulun mainostarroille
50 € osarahoitus videotykkiin
80 € asennuskustannukset kyltteihin
100 € erilliskurssien materiaalit