Poppelin Bändikerhoon jokainen lapsi on tervetullut

Hankkeen esittely

Jyväskyläläisen Puistokadun päiväkotikoulun (ent. Puistokoulu) musiikkiluokka Poppelissa kokoontuu viikoittain seitsemän bändikerhoa eskarista kutosiin. He harjoittelevat monipuolista yhtyesoittoa ja osa kappaleista treenataan esitettäväksi saakka. Bändikerho on toiminut koulussa jo n. 30 vuotta.

Soittajia on kerhotoiminnassa viikoittain mukana n. 50 ja ohjaajia 15. Bändikerhoja vetää musiikinopettaja Päivi Järvinen apunaan JAMKin musiikkipedagogian opiskelijoita.

Bändikerhot ovat kaikille koulun oppilaille avoimia ja maksuttomia: kuka tahansa saa osallistua toimintaan. Kynnys musiikkiharrastuksen aloittamiseen bändikerhoissa on siis todella matala.

Kuluja aiheutuu mm. ohjaajien palkkioista, soitinten hankinnasta ja korjauksesta sekä esiintymisistä. Bändikerhon toiminta on tällä hetkellä uhattuna, sillä rahoituskanavat ovat tyrehtymässä. Siksi tarvitaan apua, jotta bändikerho olisi jatkossakin aivan kaikille oppilaille mahdollista riippumatta taloudellisista seikoista.

Työryhmän esittely

Puistokadun päiväkotikoulun Poppelin Bändikerhon oppilaiden vanhemmat ovat järjestäytyneet tukeakseen bändikerhon toimintaa taloudellisesti. Tarkoituksena on pitää kerho toiminnassa niin kauan, että pysyvämpi rahoitusjärjestelmä löydetään. Taustalla on Puistokoulun Tuki ry, koulun virallinen rekisteröity vanhempainyhdistys, jolla on myös rahankeräyslupa.

Bändikerhon toiminnan jatkolle on pohdittu erilaisia vaihtoehtoja, mutta perusperiaatteena on ollut yhteisesti sovittuna se, että kerhotoiminta olisi kaikille koulun oppilaille maksutonta: musiikin harrastus tulee olla mahdollista kaikille taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tästä syystä ei ole haluttu kerätä esim. osallistumis- tai lukukausimaksuja.

Vanhempien muodostaman tukiryhmän tavoite on paitsi kerätä bändikerhon toimintaan tarvittavia varoja, myös vaikuttaa siihen, että toiminnalle saadaan jatkossa vakiintunut rahoitus kaupungin tai muun toimijan kautta.

Puistokoulun Tuki ry on hankkeen virallinen toimija. Kertyneet varat ohjataan Martti Korpilahden säätiön tilille, josta on jo aiemminkin rahoitettu bändikerhon toimintaa.

Tule mukaan joukkorahoittamaan tätä kaikille lapsille avointa ja maksutonta toimintaa. Haluamme jakaa iloa ja onnistumisen kokemuksia alueemme lapsille myös tulevaisuudessa.


Lahjoituksia 27

Kerätty
Tavoite
2290 € 7500 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.