Toisenlaiset sankarit, interaktiivinen nukketeatteriseikkailu

Hankkeen esittely

Toisenlaiset sankarit on t.u.h.n.u.2.0-esitysformaatti lavalle ja kotikatsomoihin, missä myös yleisö saa sankarinviitan ja pääsee itse olemaan mukana seikkailussa. Esiintyjä kuljettaa tarinan kehystä eteenpäin, hallitusti, mutta aina on tilaa lyhyelle yhteiselle leikille. Esityksen tematiikka pohjautuu pohjoisen luontoon. Lavaste on metsä, siellä on hirvi, jonka sisältä löytyy kaikki vuodenajat ja hahmoja aina hirvikärpäsistä menninkäisiin ja peikkoihin. Esityksen kielet ovat suomi ja ruotsi; myös näitä kieliä opettelevat lapset pääsevät juonesta kiinni. Jyrki Tammisella on vahva kokemus erikoispedagogiikasta, joten toteutuksessa kuvalliset ja osallistavat keinot ovat tärkeitä. Esitykseen sisältyy mm. oppimateriaali ja iso kirja, missä on kuva kustakin eläimestä tai hahmosta ja sen ääni. Musiikki ja leikit pohjautuvat pohjoismaisiin kansanloruihin, leikkeihin, hokemiin. Maahanmuuttajataustaiset lapset pääsevät myös näin tarinaan mukaan. Visuaalisena innoittajana on mm. Hugo Simberg.

Projektia ovat tukeneet tähän mennessä Sofie von Julinin säätiö ja Malmin rahasto. Näiden tukien myötä olemme saaneet projektin alulle; suunnitteltua konseptin ja tehtyä käsikirjoituksen. Kulttuurilahjan avulla pyrimme saamaan projektin valmiiksi. Idea hyvä, mutta loput resurssit puuttuvat. Tässä lyhyesti kulut: Muusikon kulut 2500 €, lavastuksen ja nukkien rakentaminen 1500 €. Esityksen harjoittelu ohjaajan kanssa 2 vk ja valojen sekä äänien viimeistely esityskuntoon maksaa 3500 €. Rahoituskampanjan minimitavoite 1500 € auttaa materiaalikustannuksissa ja muusikon kuluissa sen verran että saamme hyvän rytmin ja pohjan esitykselle. Mitä enemmän saadaan rahoitusta, sitä enemmän saadaan oivaltavaa ja ajatuksia kutkuttavaa sisältöä esitykseemme.

Työryhmän esittely

Leikkitarkastajat ovat nukketeatteritaitelija Aapo Repo (Fiskari) ja ohjaaja-dramaturgi Jyrki Tamminen (Tampere). Eteläeurooppalaista leikkisyyttä ryhmässä edustaa muusikko-säveltäjä Jorge Prendas, (Porto, Portugali). Leikkitarkastajat on perustettu alun perin 2009 Itä-Suomessa, kun nukkenäyttelijä Repo ja ohjaaja Tamminen sekä muusikko Antti Raekallio olivat läänintaiteilijoita ja vastuualueenaan mm. lastenkulttuuri ja sen edistäminen lasten ääniä kuunnellen. Leikkitarkastajat syntyi tuomaan esiin lasten leikinoikeutta lastenoikeuden päivänä 20.11.2009, jolloin perustimme t.u.h.n.u-projektin. Tämä leikkiin, improvisaatioon ja saduttamiseen pohjautunut yhteinen draamallinen leikkihetki keskittyi lasten tuottamiin ideoihin. Se saattoi lähteä liikkeelle pyykkipojista ja pumpulista, liikkeestä, äänestä, musiikista – mistä vain. Leikkitarkastajat eivät ole luopuneet päämääristään. Ne ovat seuraavat: lapsella on oikeus leikkiin, lapsella on oikeus toteuttaa omia ajatuksiaan ja lapselle on turvattava oikeus tulla kuulluksi. Siten Toisenlaisista sankareista syntyy tarina ainutlaatuisille kohtaamisille, ystävyyden matkalle ja sankaruuteen, sukupolveen tai kieleen katsomatta.
Lähtekää mukaan!


Lahjoituksia 3

Kerätty (min. 1500 €)
Tavoite
210 € 8000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.