Elämä kädessä -musiikkiteatteriesityksen uuden esityskauden mahdollistaminen

Hankkeen esittely

Elämä kädessä on Birgit Tapaninen Baltzarin ohjaama teos, joka tarttuu nuoruuden ja kasvamisen kipukohtiin ja näyttää, miten niistä voidaan päästä yli löytäen keinoja yhteiskunnan ja asenneilmapiirin parantamiseksi. Ei tuhoamalla vanhaa, vaan ammentamalla siitä uuteen, parempaan ja alati uudistuvaan ihmiskuntaan.

Näytelmä antaa myös ymmärrystä, tietoa eri sukupolvien kohtaamisessa, sekä luo mahdollisuuden perheiden väliseen yhteyteen, ymmärtäen paremmin nuoren ihmisen henkisiä psyykkisiä vaiheita. Kampanjoimme tuodaksemme esityksen uudelleen näyttämölle ja nostaaksemme esille sellaisia nuorten ääniä, toiveita ja kokemuksia, jotka eivät muuten pääse esille yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Mikäli lahjoituksia saadaan riittävästi, pystytään esityksiin kutsumaan myös yläasteilta, lukioista ja ammattioppilaitoksista luokkia katsomoon ilmaiseksi.

Työryhmän esittely

Elämä kädessä on Teatteri Ziriklin ja Yhteiset lapsemme ry:n yhteistyössä tuottama hanke ja teatteriesitys. Hankkeen vastuuhenkilönä ja taiteellisen työn johtajana toimii Birgit Tapaninen Baltzar, joka on koulutukseltaan lasten ja nuorten erityisohjaaja. Hänellä on myös teatterialan koulutus ja hän on itse toiminut näyttelijänä, käsikirjoittajana ja ohjaajana.

Teatteri Ziriklin ydintavoite on auttaa nuoria näyttelijöitä taiteen keinoin oman minäkuvan rakentamisessa ja voimaannuttaa heitä kohtaamaan yhteiskunta.

Yhteiset Lapsemme ry on poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka toimii maahanmuuttajalasten, kansainvälisesti adoptoitujen lasten, etnisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten ja monikulttuuristen lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta.


Lahjoituksia 16

Kerätty (min. 1000 €)
Tavoite
1115 € 20000 €
Keräys aikaa jäljellä
Päättyy
35 päivää 05.04.2021

Lahjoita

Summa Tällä summalla mahdollistetaan:
15 € yhden koululaisen pääsy ilmaiseksi katsomaan näytelmää.
50 € esityksen tarpeiston kuljetukset uuteen esityspaikkaan.
100 € korvaus yhdelle nuorelle esiintyjälle työstään.
300 € esityksen valo- ja äänisuunnitelman toteutuminen uudessa esityspaikassa.
1000 € yhden esityksen näyttämövuokra.