LASTEN ME TOO / Yhteisöjen tunne- ja turvataitoja vahvistava traumasensitiivinen teatterikokonaisuus

Hankkeen esittely

Alaikäiseen kohdistuvaa häirintää, houkuttelua eli groomingia ja seksuaaliväkivaltaa ympäröi vahva vaikenemisen kulttuuri. Hiljaisuus ei kuitenkaan palvele ketään. Pahimmillaan se jättää uhrin ilman tarvitsemaansa tukea ja mahdollistaa seksuaalirikoksen uusiutumisen.

Kuroa Kollektiivi tekee mm. kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin suuntaavaa kiertuetyötä. Koollekutsujana toimii aiheesta valmistettu kokonaisvaltainen audiovisuaalinen teatteriesitys, jonka tarkoitus on toimia puheeksiottamisen välineenä. Kaikki ymmärtäminen ei ole sanallista. Esitys toimii keskustelun avaajana.

Kokonaisuus huomioi myös koululaisten vanhemmat. Aiheesta valmistettu katsoja-kokijan mahdolliset traumat ja triggerit huomioiva teatteriesitys on turvallinen paikka harjoitella aiheen meissä monissa herättämiä vaikeita tunteita: surua, pelkoa, inhoa, vihaa sekä syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteita. Vaikka tilanne lavalla on epätosi, vain näytelty, on sen katsoja-kokijassa herättämät tunteet aitoja.

Viisiportainen kiertuekokonaisuus kattaa:

1) AMMATTISEMINAARIT koska ennen kouluissa tapahtuvaa työtä on syytä tarkistaa mitkä tuentarjoajatahot kullakin kiertuepaikkakunnalla toimii. Tämä vahvistaa ja selkeyttää jatkotoimia, aktivoi passiivisiksi unohtuneet aikuiset ja päivittää tiedot esim. alueen palvelupoluista. Ammattiseminaari tuo toimijat näkyviksi toisilleen ja vahvistaa verkostojen kurottumista myös katvealueille.

2) VANHEMPAINILLAT koska moni nykyaikuinen on saanut vain kasikytluvun seksuaaliVALISTUSTA, josta puuttuu seksuaaliKASVATUKSEEN kuuluva kehotunnekasvatus ja turvataidot kuten digiliikennekasvatus ELI meitä tavan aikuisia ohjaa edelleen häpeä ja tiedonpuute, jonka takia välttelemme aktiivisesti puuttumista alaikäiseen kohdistuvaan häirintään, houkutteluun eli groomingiin ja seksuaaliväkivaltaan –> koska helpompaa on ajatella, että sen tekee joku muu.

3) ESITYKSET kiertuekouluilla

4) TYÖPAJAT, joissa valitun aiheen ja esityksen herättämiä ajatuksia ja tunteita käsitellään pienryhmissä koska näin taidekokemuksesta saatu ymmärrys juurrutetaan (sitä sanallistaen ja toisten kanssa jakaen) kohti yksilön omaa osaamisjärjestelmää. Vahvistetaan myös yhteisöä, joka parhaimmillaan toimii seksuaaliväkivaltaa kokeneen tukena TAI pystyy ohjaamaan lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta itsessään havainneen terapiaan, jonka tarkoitus on estää mahdolliset seksuaalirikolliset teot tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisevää työtä voi tehdä vain ennakkoon. (vrt. ensiaputaidot)

5) terapia-ammattilaisen antama PALVELUOHJAUS tarvittaessa, koska me emme koskaan tiedä kuka tukea tarvitsee. Aihetta ympäröi vahva vaikenemisen kulttuuri. Voikin olla niin, että tukea tarvitsee nuoren lähellä oleva aikuinen (vanhempi, opettaja, harrasteohjaaja tai ensikuulija, joka toimii hänelle uskoutuneen nuoren tukena). Tällöin tuen on löydyttävä, vaikka tuentarvitsija harvoin jaksaa kaiken keskellä etsiä häntä parhaiten palvelevaa palvelua.

Työryhmän esittely

Kuroa Kollektiivi on artivisti Kati Keskihannun perustama ja ylläpitämä traumasensitiiviseen teatterityöhön erikoistunut ryhmä. Työskentely on taiteilijavetoista, moniammatillista ja valtakunnallisesti toimivaa. Kevään 2023 työskentely keskittyy Lasten Me Too -teemaan.

#RIKOTAANHILJAISUUS
Ei anneta sen rikkoa lasta.


Lahjoituksia 88

Kerätty (min. 2000 €)
Tavoite
3765 € 15000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.