KULTTUURIHISTORIALLISEN KYLÄRAITIN PELASTUSOPERAATIO

Hankkeen esittely

Muurlan Opiston sivurakennukset, 1700-luvulta peräisin olevat Muurlan Tupa ja Senaattorila, ovat näkyvä ja merkittävä osa Muurlan kyläraitin miljöötä. Rakennuksiin liittyy kulttuurihistoriallisen merkityksensä lisäksi vahvoja tunnesiteitä. Kuka on opiskellut ja asunut Opistolla, kuka löytänyt Opistolta puolisonsa, kuka käynyt rippikoulua, kuka äitienpäiväjuhlissa tai asioinut kasvihuoneilla. Uusia tunneyhteyksiä syntyy joka päivä.

Nyt kuitenkin sekä Muurlan Tupa että Senaattorila kaipaavat kipeästi kunnostusta. Suunnitelmamme on aloittaa kunnostustyöt rakennuksia rasittavien puiden ja kasvillisuuden poistolla. Tämän jälkeen etenemme rakennusten kattojen puhdistukseen ja vioittuneiden kattolaattojen uusimiseen. Myöhemmin vuorossa ovat rakennusten seinien ja ikkunoiden kunnostus. Kokonaisurakka on valtava, niin työnä kuin rahallisestikin.

Tervetuloa vapaavalintaisella summalla mukaan pelastamaan nämä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja Muurlan kyläraitin miljöö.

Työryhmän esittely

Keskeisen sijaintinsa vuoksi Muurlan Opistolla ja sen eri rakennuksilla on aina ollut merkittävä rooli kirkonkylän maisemassa ja kokonaismiljöössä. Kyläraitin suuntaan näkyvimmät ja ohikulkijalle Opistosta ensivaikutelman antavat rakennukset ovat Muurlan Tupa ja Senaattorila. Niin säätiöpohjaisella Muurlan Opistolla kuin aktiivisella Muurlan kotiseutuyhdistykselläkin on yhteinen tahtotila säilyttää Muurlan idyllinen kyläraitti kulttuurihistoriallisesti arvokkaine rakennuksineen myös tulevaisuuden muurlalaisille, Muurlassa poikkeaville ja Opistolla opiskeleville. Tämän haaveen toteuttamiseen kutsumme sinut mukaan.

Suuri Kiitos tuestasi kulttuurihistoriallisen kyläraitin pelastusoperaatiollemme.

Ensimmäistä vuottaan Muurlan Opiston kehittämispäällikkönä toimiva ja lapsuutensa Muurlan kirkonkylässä asunut Sanna Ajomaa sekä Muurlan kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja ja kolmatta vuosikymmentään Muurlan vanhassa pappilassa asuva Hanna-Maija Saarimaa.


Lahjoituksia 30

Kerätty (min. 500 €)
Tavoite
1313.5 € 14500 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.