Raskasmetallit pois vesistöistä! Opiskelijoiden kansainvälinen iGEM-kilpailuprojekti

Hankkeen raportti

Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Kansainvälisessä iGEM-kilpailuissa saavutimme hopeamitalin, joka oli joukkueen optimitavoite. Hankkeen aikana opetimme eri ikäryhmille vauvasta vaariin synteettisestä biologiasta ja sen hyödyntämisestä eri aloilla sekä luonnonsuojelusta. Hanke oli opiskelijajoukkueelle erityisen tärkeä myös työelämätaitojen kartuttamisessa, sillä teimme sekä alan tutkimusta että olimme yhteydessä sidosryhmiin ja muihin tutkijoihin, jonka avulla opimme myös start up -ajattelua. Hankkeen avulla me joukkuelaiset olemme nyt monta kokemusta viisaampia! Tekemämme tutkimus lisäsi myös tietämystä käyttämistämme synteettisen biologian metodeista ja helpottaa tulevaa tutkimusta raskasmetallien puhdistuksesta vesistöistä synteettisen biologian keinoin.

Miten Kulttuurilahjahanke auttoi toteutuksessa?

Kulttuurilahja auttoi joukkuetta keräämään varoja kilpailukustannuksiin. Kulttuurilahjan avulla kerätty summa käytettiin laboratoriotarvikkeisiin kuten geeneihin ja reagensseihin, jotka ovat synteettisen biologian tutkimuksen kulmakiviä.

Hankkeen esittely

Päätavoitteemme on edistää Suomen vesistöjen laatua sekä turvallisuutta, erityisesti suoalueiden ympäristössä. Raskasmetallit kerääntyvät hitaasti muodostuviin soihin, joista ne erityisesti ojituksen takia erittyvät ympäristöön valumavesien mukana. Tavoitteenamme on tutkia ja keksiä ratkaisu, kuinka vesi voitaisiin puhdistaa myrkyllisestä elohopeasta käyttäen hyväksi syanobakteeri Synechocystis sp. PCC6803 kantaa.

Osallistumme projektilla Pariisissa järjestettävään synteettisen biologian kilpailuun nimeltä iGEM. Lisäksi teemme kouluvierailuja, joissa kerromme soiden suojelusta ja synteettisestä biologiasta. Kilpailuun osallistuminen ja tutkimuksen tekeminen ei kuitenkaan ole ilmaista, joten tarvitsemme apuanne sekä kilpailumaksuihin, että laboratoriossa tarvitsemiimme tarvikkeisiin!

Työryhmän esittely

Olemme ABOA 2023, joukkue, joka koostuu Turun alueen korkeakoulujen eri tieteenalojen opiskelijoista. Osallistumme syksyllä 2023 kansainväliseen Pariisissa järjestettävään synteettisen biologian kilpailu iGEM:iin (International Genetically Engineered Machine). Tänä vuonna joukkueemme pyrkii kehittämään biologisen vesien puhdistussysteemin, jolla voidaan poistaa haitallisia raskasmetalleja etenkin soita ympäröivistä vesistöistä.


Lahjoituksia 33

Kerätty (min. 200 €)
Tavoite
1216 € 15000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.