Raskasmetallit pois vesistöistä! Opiskelijoiden kansainvälinen iGEM-kilpailuprojekti

Hankkeen esittely

Päätavoitteemme on edistää Suomen vesistöjen laatua sekä turvallisuutta, erityisesti suoalueiden ympäristössä. Raskasmetallit kerääntyvät hitaasti muodostuviin soihin, joista ne erityisesti ojituksen takia erittyvät ympäristöön valumavesien mukana. Tavoitteenamme on tutkia ja keksiä ratkaisu, kuinka vesi voitaisiin puhdistaa myrkyllisestä elohopeasta käyttäen hyväksi syanobakteeri Synechocystis sp. PCC6803 kantaa.

Osallistumme projektilla Pariisissa järjestettävään synteettisen biologian kilpailuun nimeltä iGEM. Lisäksi teemme kouluvierailuja, joissa kerromme soiden suojelusta ja synteettisestä biologiasta. Kilpailuun osallistuminen ja tutkimuksen tekeminen ei kuitenkaan ole ilmaista, joten tarvitsemme apuanne sekä kilpailumaksuihin, että laboratoriossa tarvitsemiimme tarvikkeisiin!

Työryhmän esittely

Olemme ABOA 2023, joukkue, joka koostuu Turun alueen korkeakoulujen eri tieteenalojen opiskelijoista. Osallistumme syksyllä 2023 kansainväliseen Pariisissa järjestettävään synteettisen biologian kilpailu iGEM:iin (International Genetically Engineered Machine). Tänä vuonna joukkueemme pyrkii kehittämään biologisen vesien puhdistussysteemin, jolla voidaan poistaa haitallisia raskasmetalleja etenkin soita ympäröivistä vesistöistä.


Lahjoituksia 33

Kerätty (min. 200 €)
Tavoite
1216 € 15000 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.