Romanien Kansallispäivän tapahtuma 8.4.2022

Hankkeen esittely

Savonlinnan seudun Romaniyhdistys ry järjestää 8.4.2022 Romanien kansallispäivän juhlan Savonlinnan Kulttuurikellarilla. Keräämme varoja juhlan onnistumiseksi ja toteuttamiseksi. Romanien kansallispäivä tuo tärkeän juhlapäivän lisäksi myös hyvän mahdollisuuden nostaa esiin romanikulttuuriin ja -kieleen liittyviä teemoja entistä paremmin näkyville. Tapahtuma on tarkoitettu ja suunnattu kaikille, jotka haluavat juhlia kanssamme romanien kansallispäivää hyvän ohjelman ja musiikin parissa. Haluamme kunnioittaa romaniperinteitämme ja juhlistaa kansallispäiväämme. Romanien kansallispäivää vietetään 8. huhtikuuta ympäri maailman. Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta päivän kunniaksi. Tapahtuma striimataan verkkoon jos epidemiatilanne sen vaatii.

Työryhmän esittely

Savonlinnan seudun Romaniyhdistys ry on perustettu ja rekisteröity 25.11.1971. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja siinä toimii tällä hetkellä 68 maksavaa jäsentä perheineen. Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin.  Tänä syksynä, 12.10.2021 vietettiin yhdistyksen 50 vuotis- juhlaa, joka oli arvokas ja osallistujia oli paljon.

Valtiovalta muisti tervehdyksillä yhdistystä. Myös Suomen Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muisti yhdistystä.  Presidentti mainitsi miten monipuolisilla tapahtumilla ja koulutustarjonnalla on edistetty romanien kulttuurin tuntemusta ja kielen säilymistä. Toimintaa on järjestetty kaiken ikäisille.  Savonlinnan seudun Romaniyhdistys on hieno esimerkki aktiivisesta kansalaisjärjestötoiminnasta Työ yhteisöllisyyden ja osallisuuden hyväksi on ollut arvokasta.

Yhdistyksen arvolähtökohtana on vahvistaa aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toteuttamista, suvaitsevuutta, hyvinvointia, tasa-arvoa ja sosiaalisia oikeuksia. Yhdistys pyrkii luomaan yleisiä toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Yhdistys on myös sillan rakentajana valtaväestön ja romaanikulttuurin välissä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista, sosiaalisia, taloudellisia ja vähemmistöpoliittisia oikeuksia.
Yhdistys edistää romaanikulttuurin ja kielen asemaa, romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan, sekä romanien osallistumista julkiseen elämään ja päätöksentekoprosessiin. Yhdistys vastustaa rasismia ja syrjintää.


Lahjoituksia 3

Kerätty (min. 1400 €)
Tavoite
45 € 3500 €

Lahjoita

Hankkeen keräys on päättynyt.